Vinh Danh Các Chiến Binh Bảo Hiểm Tháng 9

Sau bước khởi động vào tháng 7 và tháng 8 , đội ngũ sale của Appay đã thật sự tăng tốc vào tháng 9, thể hiện rõ tinh thần làm việc chăm chỉ và quyết liệt của bạn dành cho sản phẩm Bảo Hiểm . Các bạn đã đạt được những thành tựu đáng tự hào !
Appay xin được VINH DANH “Các Chiến Binh Bảo Hiểm Tháng 9” cùng với những phần thưởng khích lệ tinh thần từ Appay. Mọi người có thể xem danh sách tại đây
Một lần nữa Appay cám ơn sự nỗ lực và đóng góp của các chiến binh. Appay hi vọng các bạn sẽ không ngừng tăng tốc và đạt được nhiều thành công rực rõ hơn nữa trong thời gian tới.