[Viet Credit] Thông báo về việc cập nhật quy định về điều kiện khách hàng

 Appay xin gửi đến Anh/Chị thông tin như sau:

Qua quá trình vận hành, VietCredit nhận thấy tỷ lệ rủi ro từ nhóm Khách hàng có bề ngoài xăm trổ (các hình xăm mang tính chất kỳ quái, kích động, bạo lực) đang rất cao. Vì vậy, để giảm thiểu và ngăn chặn các rủi ro cho công ty, VietCredit thông báo cập nhật bổ sung về điều kiện Khách hàng mục tiêu như sau:

Thời gian áp dụng: 10/11/2020

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin