Ưu đãi hoàn tiền khách hàng Easy Credit trả lãi đúng hạn

Appay hiện đang là đối tác uy tín được chạy bán sản phẩm của Easy Credit – khối tín dụng tiêu dùng của Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực.

Sau nhiều tháng triển khai và đạt được kết quả tốt, Easy Credit phát động chương trình ưu đãi với nội dung như sau nhằm tạo thêm lợi thế trong việc tư vấn, thuyết phục khách hàng chấp nhận làm hợp đồng vay.

  1. Điều kiện tham gia:
  • Khách hàng thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các kỳ thanh toán, tuân thủ theo đúng lịch thanh toán của Hợp đồng tín dụng.
  • Khoản vay không bao giờ bị quá hạn gốc và/ hoặc lãi bất cứ 1 ngày nào tại bất cứ thời điểm nào trong toàn bộ thời hạn vay.
  • Khoản vay không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ vì bất cứ lý do gì.
  • Khách hàng duy trì khoản vay trong suốt thời hạn vay thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, không tất toán khoản vay trước hạn.

2. Mức hoàn tiền

Trường hợp Khách hàng đáp ứng các điều kiện đã nêu trên đây, Khách hàng sẽ được hoàn lại một phần lãi vay, cụ thể như sau:

Số tiền hoàn lại sẽ được trả cho Khách hàng trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn khoản vay theo hợp đồng tín dụng tại Easy Credit.