[TW] Hướng dẫn nạp tiền dành cho Dealer

Digipay xin thông báo hiện Dealer đã có thể chủ động nạp tiền vào tài khoản Dealer để duy trì số dư khả dụng.

Chi tiết hướng dẫn nạp tiền: Xem tại đây