TVC giới thiệu công ty DigiTel

Công ty DigiPay xin phép giới thiệu đến tất cả người dùng APPAY video ngắn mang nội dung giới thiệu công ty, khái quát các lĩnh vực đang hoạt động, tầm nhìn và sứ mệnh mà tập thể DigiPay đang hướng đến. 
 

Với tâm niệm mang sứ mệnh “Số hóa cuộc sống”, ưu tiên tôn chỉ luôn đồng hành cùng khách hàng, thành công của đối tác chính là thước đo cho nỗ lực và uy tín của công ty.

Video này vừa đánh đấu hành trình 9 năm gầy dựng và phát triển của toàn thể đội ngũ nhân viên DigiTel, vừa giới thiệu đến mọi người “người anh em” DigiPay và “đứa con tinh thần” APPAY. Hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bước đột phá trong công nghệ nói riêng và áp dụng công nghệ kỹ thuật vào lĩnh vực tài chính nói chung.