Tưng bừng chương trình thi đua tháng 8

Tiếp tục khí thế của Tháng 7, Appay cùng các bạn chào đón Tháng 8 với các chương trình thi đua như sau:

Chương trình 1: Chú Ong Lực Sĩ kéo dài

Đối tượng: Người dùng Appay mọi đối tượng

Top 4 bạn có doanh số cao nhất mỗi tuần

  • Tuần 1: 10/8 – 16/8
  • Tuần 2: 17/8 – 23/8
  • Tuần 3: 24/8 – 30/8

TOP

Doanh số tối thiểu

Giải thưởng

1

>= 3,500,000 đ

2,000,000 đ

2

>= 3,000,000 đ

1,500,000 đ

3

>= 2,500,000 đ

1,000,000 đ

4

>= 2,000,000 đ

500,000 đ

Trong trường hợp đồng giải thưởng, BTC sẽ xét dựa trên thời gian đạt điều kiện chương trình sớm hơn.

Chương trình 2: Tăng cường độ phủ

Đối tượng: Quản lý trực tiếp

Top 3 quản lý trực tiếp có tỉ lệ nhân viên (thuộc line) hoạt động bảo hiểm cao nhất trong tháng 8/2020, đạt doanh thu tối thiểu 40,000,000 đồng.

TOP

Tỉ lệ tổi thiểu

Giải thưởng

1

>= 85%

5,000,000 đ

2

>= 75%

3,000,000 đ

3

>= 60%

2,000,000 đ

Điều kiện:

  • NVKD có phát sinh phí bảo hiểm >= 300,000 đồng/ tháng mới được tính là nhân viên hoạt động bảo hiểm.
  • Trong trường hợp đồng tỉ lệ, BTC sẽ xét dựa trên tổng doanh thu đạt được cao hơn (tối thiểu 40.000.000 đồng) và thời gian đạt điều kiện sớm hơn.