Trao 20 giải bán mở hàng Bảo hiểm Khoản Vay

Appay gửi đến 20 bạn đạt giải bảo hiểm Sức Khoẻ Cá Nhân trong chương trình bán mở hàng thành công Bảo Hiểm Khoản Vay Ver.2 được cung cấp bởi công ty BSH ngày 23.6

Các bạn vui lòng nhận Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm tại đây.

Vui lòng lưu ý như sau:

  • Kiểm tra tất cả các thông tin cơ bản của bạn, nếu có bất kỳ nhầm lẫn nào về số chứng minh, họ tên,… Hãy gọi ngay lên hotline 0913 491 941 của BSH để cập nhật lại thông tin. 
  • Lưu giấy chứng nhận file mềm, không cần in ra.