TOP 30 chiến binh bán nhiều BH TNDS BB nhất trong tuần thi đấu thứ 1

TOP Họ Và Tên Doanh Số
1 Nguyễn Thị Mỹ Tho 37
2 Trương công thôi 35
3 HUYNH THI KIM OANH 33
4 Võ Trọng Thuận 31
5 Phan Huệ Thi 31
6 Trần Nhật Huy 29
7 Phạm Quang Trung 28
8 ĐẶNG THỊ LƯƠNG 26
9 Võ thị diệu Thư 25
10 Võ Nhựt Tùng 24
11 Phạm Ngọc Hoa 23
12 CC141015 21
13 CC130101 20
14 Dương Thị Thanh Ngà 20
15 Nguyễn Việt Thắng 20
16 Huỳnh  Thị Mỹ Dung 20
17 Trần Đình Tùng 17
18 Nguyễn Thị Ngọc Ánh_SOU8103163 16
19 nguyễn hoàng anh lâm 16
20 Vương văn trung 16
21 Hứa Thị Phương Liên 15
22 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 15
23 Quách thị mỹ oanh 15
24 Nguyễn Thị Thu Xương 15
25 CC143163 14
26 Trần Thị Ngọc Diễm 14
27 Nguyễn Thị Thuỳ 13
28 phạm tấn tài 13
29 Trần Ngọc Thu Trang 13
30 Nguyễn Thị Thanh Vân 13