Tiết kiệm 10 triệu/ năm

Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được tối thiểu 10 triệu 1 năm nếu bạn…

  1. Chi tiêu theo tỷ lệ 50 – 30 – 20

– 50% cho sinh hoạt (bao gồm nợ bắt buộc phải trả: Đây là khoản phí gồm chợ, xăng, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền thuê phòng (nếu có),…

– 30% cho tiết kiệm và đầu tư: Đây là khoản phí giảm thiểu rủi ro khi sức lao động của bạn giảm dần (ví dụ: bảo hiểm, đầu tư kinh doanh để có thu nhập thụ động, bất động sản,…)

– 20% cho hưởng thụ: Đây có thể là khoản phí cho làm đẹp và shopping, bữa ăn ngoài trời cùng gia đình, đi du lịch,…

  1. Tuân thủ quy tắc 1 tờ

Trích 15% cho tiết kiệm trong 30% của tiết kiệm đầu tư, bạn có thể để dành 1 tờ cho mỗi mệnh giá – nguyên tắc 1 tờ. Như vậy, bạn có thể sẽ để lại cho mình 1 khoản ít nhất 10 triệu đồng / năm.

  1. Hãy luôn biết mình chi cho cái gì?

Chúng ta thường không có thói quen thống kê lại những thứ đã chi và dùng bao nhiêu cho khoản chi ấy. Đây chính là một trong những yếu tố khiến bạn không thể kiểm soát tài chính của mình. Bạn đã thất thoát bao nhiêu? Còn có thể tiết kiệm bao nhiêu? Bạn đã chi những gì không cần thiết? Bạn cần tiết chế số lượng cho khoản mục chi nào? Trả lời tất cả những câu hỏi trên, bạn sẽ trở thành người quản lý tài chính thông minh.