Tiền nhiều để làm gì?

Nếu được hỏi “Tiền nhiều để làm gì?”, bạn sẽ trả lời sao cho ngầu như trái bầu? Lượm ngay 11 câu trả lời này bạn nhé.

 1. Tiền nhiều để làm gì? – Để không bị nghèo đó chú ơi.
 2. Tiền nhiều để làm gì? – Để không phải vì tiền mà làm tất cả.
 3. Tiền nhiều để làm gì? – Để lấy tiền lau nước mắt khi buồn…
 4. Tiền nhiều để làm gì? – Nếu không có gì thì chí ít ra cũng nên có tiền.
 5. Tiền nhiều để làm gì? – Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay thì sẽ rõ.
 6. Tiền nhiều để làm gì? – Để lấy tiền ra xếp domino ghi tên vào sổ kỉ lục Guinness.
 7. Tiền nhiều để làm gì? – Thật ra tiền không quan trọng, nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác.
 8. Tiền nhiều để làm gì? – Để lời nói “con yêu ba mẹ” không phải là lời nói suông.
 9. Tiền nhiều để làm gì? – Để có thể lánh xa những nỗi buồn phiền, những suy nghĩ tiêu cực…, vì lúc đó đang bận suy nghĩ cách để tiêu tiền.
 10. Tiền nhiều để làm gì? – Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì tất cả bằng không.
 11. Tiền nhiều để làm gì? – Hồi còn trẻ tôi cứ nghĩ rằng tiền là quan trọng. Bây giờ, khi đã già, tôi hiểu ra rằng tiền không quan trọng, mà là rất quan trọng 😀 😀 😀