[Thông báo] Web tổng hợp tài liệu sản phẩm Appay

APPAY thông báo về việc đã hoàn thiện trang web sản phẩm dành cho các dự án hiện tại.

Anh/chị truy cập vào đường dẫn sau: https://appay.vn/cong-thong-tin-appay/. Bao gồm các mục sau:

  • Đối tác: cập nhật toàn bộ tài liệu sản phẩm được cập nhật mới nhất của các Dự án (FE Credit, Mcredit, Easy Credit, Điểm Liên Kết
  • Chính sách: Chính sách DSA (Sẽ có thông báo khi có cập nhật mới nhất)
  • Thông tin chung: Tổng hợp đầu mỗi hỗ trợ và các biểu mẫu tạo code cho toàn dự án

Anh/chị cập nhật thông tin