Thông báo về việc thử nghiệm sản phẩm CAT Express_DGT

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo triển khai thử nghiệm sản phẩm CAT Express.

 

Thời gian thử nghiệm: từ 15.11.2018 đến 15.03.2019. Tối đa 7,000 hồ sơ.

 

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho 30% nhân viên kinh doanh có tỉ lệ % Del30@MOB4 tốt nhất (danh sách nhân viên tháng 11 được bán sản phẩm vui lòng xem file đính kèm).

 

 

Scheme áp dụng: 3 schemes như sau

 

SCHEMEID SCHEMEDESC Code
6912 FC UP CAT A EXPRESS – 916 916
6910 FC UP CAT B EXPRESS – 917 917
6911 FC UP CAT C EXPRESS – 918 918

 

Lưu ý: Một trong số các điều kiện để miễn thực địa nhà và công ty: Thu nhập >= 7.5 triệuThời gian công tác tại công ty hiện tại >= 1 năm.

 

Vui lòng đọc kĩ điều kiện sản phẩm chi tiết được đính kèm.

Chi tiết sản phẩm CAT Express: Xem tại đây

Danh sách chạy bán sản phẩm CAT Express: Xem tại đây