Thông báo về việc tạo cộng đồng DGP và tạo code dự án MCredit trên Appay

Để hỗ trợ sales trong quá trình tạo code bán hàng dự án MCredit, Appay xin thông báo hệ thống sẽ tự động tạo cộng đồng dgp cho các sale thuộc cộng đồng fds. Sau đó đối với sales chưa tạo code MCredit trên cộng đồng dgp, Appay sẽ hiện thông báo yêu cầu sales tải các hồ sơ chứng từ sau để tạo code MCredit bao gồm:

1/ Hình chụp Mặt trước, mặt sau CMND

2/ Hình chụp cam kết sử dụng thẻ MCredit

3/ Hình chụp chân dung 30 ngày gần nhất

Ngoài 3 hồ sơ trên, sales phải chọn cấp quản lý trực tiếp bằng cách nhập CMND của quản lý.

Hình ảnh minh họa

Thời gian áp dụng sẽ từ ngày 27/07/2020, trường hợp sales chưa thực hiện các bước trên, Appay sẽ ngưng toàn bộ các nghiệp vụ bán hàng cho đến khi sales hoàn tất.

Ngoài ra, Appay gửi đến anh/chị đính kèm hướng dẫn tạo code của các dự án khác: Xem tại đây

Lưu ý: Nội dung chỉ áp dụng cho các sales nhận được thông báo này

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin !