[Thông báo] Về việc sử dụng portal để theo dõi hồ sơ

Hiện tại Portal đã cập nhật đủ các trường cần thiết, nhân viên bán hàng có thể sử dụng Portal để theo dõi tình trạng hồ sơ thay cho hệ thống PEGA.

Nếu cần hỗ trợ thêm trường thông tin gì vui lòng phản hồi trước 12h trưa hôm nay 21.06.2018 để FE xem xét hỗ trợ.

Bên cạnh đó khi gặp bất kỳ vấn đề gì các bạn có thể gửi mail cho FEC theo các đầu mối hỗ trợ đã cung cấp trước đó để FE có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất.

Lưu ý: Khi cần hỗ trợ một vấn đề nào đó các bạn cần nêu rõ vấn đề đang gặp phải là gì và nội dung cụ thể để FE tiện trong việc kiểm tra lại thông tin.