Thông báo về việc “Làm rõ quy định hồ sơ của sản phẩm CF Surrogate”

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo về việc làm rõ quy định hồ sơ của sản phẩm CF Surrogate (PL NTB) như sau:

* Chấp nhận tên “Khối Khách hàng đại chúng” là tên riêng của tổ chức cho vay tài chính tiêu dùng của Ngân hàng OCB.

* Chấp nhận trường hợp KH vay tại VPbank hoặc các ngân hàng khác, tên người thụ hưởng là tên KH. Số HĐTD thể hiện trong phần “Nội dung” hoặc phần “Số tài khoản/ thuê bao/ Hợp đồng”.

Áp dụng từ ngày 14.12.2018 với schemes như sau:

SCHEMEID SCHEMEDESC

1037 FC UP SUR CF – 285

Chi tiết sản phẩm vui lòng: Xem tại đây.

Riêng sản phẩm FC UP SUR CF PLUS – 555 vẫn giữ nguyên không thay đổi so với trước.

Xin trân trọng thông báo.