[Thông báo] Về việc kiểm tra hợp đồng tất toán

Hiện tại tình trạng App bị trả về yêu cầu bổ sung Giấy tờ tất toán đã được xử lý.  

Anh/ chị có thể lên app được bình thường không cần bổ sung giấy tờ tất toán theo qui tắc cũ.

Note: Sau khi khách hàng nộp tiền tất toán HÐ xong thì sẽ mất khoảng 1 – 2 ngày để HÐ được đóng trên hệ thống. 

Ðể giảm tỉ lệ Cancel và Reject, anh/ chị check kỹ việc khách hàng đã tất toán thành công chưa trước khi up hồ sơ lên. 

Những trường hợp cần check HÐ tất toán anh/chị có thể gửi mail trực tiếp cho dichvukhachhang@fecredit.com.vn hoặc trung.leminh@digitel.com.vn để được hỗ trợ.