Thông báo về việc dừng mục đích cho vay sửa nhà_ Dự án MCredit

Căn cứ định hướng kinh doanh của MCredit về Quản trị rủi ro liên quan tới mục đích vay vốn của Khách hàng, MCredit xin thông báo:

  • Tạm thời ngừng cho vay với mục đích cho vay sửa nhà kể từ ngày 21/12/2018 tới hết ngày 31/12/2018 hoặc cho tới ngày có thông báo khác của Mcredit.

Anh/chị lưu ý trong việc tư vấn khách hàng và điền đơn vay vốn phù hợp để tránh bị từ chối hoặc trả về hồ sơ.