[Thông báo] về thử nghiệm sản phẩm EVN Express và thay đổi điều kiện giấy tờ của EVN Normal

Phòng Quản lý bên Thứ Ba xin thông báo về việc tiếp tục triển khai thử nghiệm sản phẩm EVN Express, chia thành 3 nhóm tương tự EVN Normal (Classic, Standard, VIP) và thay đổi điều kiện giấy tờ của sản phẩm EVN Normal.

 

  1. Triển khai thử nghiệm sản phẩm EVN Express:

 

Thời gian: Áp dụng bắt đầu từ 23/10/2018. Sản phẩm thử nghiệm trong vòng 3 tháng.

 

Schemes áp dụng:

SCHEME ID           SCHEME DESC

6983               FC UP PL EVN EXPRESS VIP – 919
6985               FC UP PL EVN EXPRESS STD – 920
6987               FC UP PL EVN EXPRESS CLASSIC-921

Thông tin chi tiết về sản phẩm: xem chi tiết ở file đính kèm

  1. Thay đổi điều kiện giấy tờ của sản phẩm EVN Normal. Với sản phẩm EVN Normal, thay đổi quy định về mặt giấy tờ như sau: KH sẽ nộp 1 hóa đơn điện EVN của tháng gần nhất thay vì 3 hóa đơn như hiện tại.

Ngoài ra, có update một số điều kiện vay đối với sản phẩm EVN Normal.

Chi tiết sản phẩm EVN Normal: Xem tại đây

Chi tiết sản phẩm EVN Express: Xem tại đây