Thông báo về thử nghiệm sản phẩm CD Surrogate

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo tiếp tục triển khai thử nghiệm sản phẩm CD Surrogate, với 4 schemes dưới ðây.

SCHEMEID           SCHEMEDESC
6603       FC PL UP SUR CD A – 909
6605       FC PL UP SUR CD B – 910

Áp dụng bắt đầu từ 01/10/2018. Sản phẩm thử nghiệm trong vòng 3 tháng, tối đa 5,000 khoản vay trong thời gian thử nghiệm.

Cụ thể, sản phẩm này hỗ trợ khoản vay tiền mặt cho Khách hàng mua hàng hóa tại các key dealers: Thế Giới Di Ðộng, FPT, Viễn Thông A, Trần Anh, Vinpro và MediaMart.

Anh/chị xem Product Grid để nắm rõ thông tin và điều kiện sản phẩm. Vui lòng đọc kĩ “Hướng dẫn nhập thông tin hóa đơn trên ACCA form và PEGA” và “E-invoice search” để cung cấp/ kiểm tra đầy đủ thông tin yêu cầu.

– Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử: Xem tại đây

– Hướng dẫn nhập thông tin hóa đơn trên Application Form và PEGA: Xem tại đây

– Chi tiết sản phẩm: Xem tại đây