Thông báo về thời gian EOD tháng 11/2018

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo thời gian EOD tháng 11/2018.

 

Thời gian chốt chứng từ giải ngân như sau:

 

 

Sản Phẩm Thời gian chốt DOV – 30/11/2018
TW 05:00 PM
CDL 02:00 PM
PL NTB 05:00 PM
PL TOPUP/XSELL 05:00 PM
CRC NTB / CRC E 02:00 PM

 

 

Hệ thống bán hàng F1/ Pega vẫn hoạt động bình thường.

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.