Thông báo về Chương trình khuyến mãi cho thẻ FE trên Lazada

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo về chương trình khuyến mãi “Lazada Mega 9.9” như sau:

Thời gian triển khai chương trình: Từ 06/09/2018 đến hết ngày 09/09/2018

Nội dung chương trình:

1/ Nội dung Khuyến Mãi: Ưu đãi giảm ngay 20% (tối đa 300.000 đồng) cho 800 khách hàng đầu tiên có chi tiêu bằng Thẻ FE tại Lazada  Vietnam ngày áp dụng trong thời gian khuyến mại.

2/ Đối Tượng Khách Hàng Mục Tiêu: Tất cả Chủ Thẻ tín dụng FE CREDIT (Chủ Thẻ)  mua hàng hóa tại  Lazada Vietnam

3/ Điều kiện áp dụng:

–  Áp dụng cho tất cả các sản phẩm tại Lazada Vietnam bao gồm các sản phẩm đang được Lazada Vietnam khuyến mại.

–   Chương trình áp dụng cho Chủ Thẻ thỏa điều kiện chương trình Khuyến Mãi và thỏa tất cả những điều kiện sau:

               + Giao dịch mua hàng phải được thực hiện trong thời gian Khuyến Mãi, tại website Lazada Vietnam.

               + Chỉ áp dụng cho giao dịch mua hàng được thanh toán toàn bộ bằng thẻ tín dụng FE CREDIT.

     Lưu ý: Không áp dụng Chương trình này trong trường hợp các Khách hàng đổi trả / hủy giao dịch mua hàng.