[Thông báo] V/V trừ tiền bonus DSA và phí dịch vụ 3p với các trường hợp kiểm tra khách hàng thỏa điều kiện sản phẩm LG nhưng không lên hồ sơ vay

Hiện nay, có nhiều trường hợp sales kiểm tra khách hàng thỏa điều kiện sản phẩm LG nhưng lại không lên hồ sơ dẫn đến làm gia tăng chi phí đối với sản phẩm này.

Do đó, Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin  thông báo về việc trừ tiền bonus DSA và phí dịch vụ 3P với các trường hợp kiểm tra khách hàng thỏa điều kiện sản phẩm LG nhưng không lên hồ sơ vay

Sản phâm áp dụng: LG DSA

Thời gian áp dụng: từ ngày 1/9/2018 (tính theo ngày check pass LG DSA trên app score check trên web portal)

Nội dung cụ thể:

Các điều kiện để xác định số lượng trừ bonus:

– Khách hàng kiểm tra thành công sản phẩm LG trên app score check trong tháng N nhưng tính tới hết ngày 15 tháng N+1 không lên app trên hệ thống bán hàng. Chỉ cần app lên hệ thống, cho bất kỳ sản phầm nào cũng như cho bất kỳ DSA nào cũng được chấp nhận.

– Tỷ lệ convert: 35%. Tỷ lệ convert được tính cho số lượng khách hàng lên app / số lượng khách hàng được offer LG (lead pass LG)

– Số lượng khách hàng được offer LG tối thiểu: 20 khách hàng

Số lượng app tính trừ bonus sẽ theo công thức:

+ Nếu DSA có tỷ lệ convert >=35% hoặc DSA có số lượng khách hàng được offer LG <= 20 : không trừ bonus

+ Nếu DSA có tỷ lệ convert <35% và số lượng khách hàng được offer LG >20: số lượng app trừ bonus = số lượng khách hàng được offer sản phẩm LG x tỷ lệ convert 35% – số lượng app đã lên

Số tiền trừ bonus cho 1 app: 22.500VND

Ví dụ:

DSA check LG thành công 100 khách hàng trong tháng 6.2018. Vào kỳ bonus tháng 7, xuất dữ liệu trên hệ thống bán hàng từ 1/6/2018 tới 15/7/2018 để kiểm tra xem số lượng app lên từ 100 khách hàng này (cho bất kỳ sản phẩm nào cũng như cho bất kỳ DSA nào)

Với tỷ lệ convert là 35%, DSA này có hơn 20 khách hàng được offer LG

–        Nếu DSA có 40 app trên hệ thống –> tỷ lệ convert: 40 / 100 = 40% > 35%: không trừ bonus
–        Nếu DSA có 20 app trên hệ thống –> tỷ lệ convert: 20 / 100 = 20% –> trừ bonus.  Số lượng app trừ bonus = 100 x 35% – 20 = 15 app. số tiền trừ bonus = 15 x 22.500 = 337.500đ

Lưu ý:

– Thời gian áp dụng từ ngày 1/9/2018, tính theo ngày check LG trên app score check trên web portal, do đó, sẽ bắt đầu trừ bonus vào kỳ bonus tháng 10.2018

– DSA ở đây là nói chung cho DSA Inhouse và DSA 3rd party. với DSA inhouse sẽ trừ trực tiếp bonus của bạn, với 3rd party sẽ trừ vào phí dịch vụ 3p

Về mặt hệ thống: đang yêu cầu IT hỗ trợ cập nhật thông tin số liệu này trên web portal để các bạn DSA có thể theo dõi thông tin hàng ngày, khi nào xong sẽ thông tin đến các bạn, trong thời gian chờ đợi, các bạn sales tự cập nhật số liệu của mình.