Thông báo V/V triển khai thử nghiệm scheme mới cho sản phẩm Bike Surrogate

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo về việc tiếp tục thử nghiệm sản phẩm Bike Surrogate.

 

Thời gian: từ 1/11/2018 tới 31/01/2019

 

Danh sách schemes như sau:

 

SCHEMEID SCHEMEDESC Code
6265 FC PL UP BIKE SUR PLUS NEW- 905 905
6267 FC PL UP BIKE SUR NEW – 903 903

Lưu ý, trong sản phẩm Bike Surrogate, ngoài 2 schemes kể trên, còn có 1 schemes của Bike Extend (áp dụng cho phân khúc xe từ 4-8 năm) vẫn đang chạỵ và sẽ được gia hạn sau khi xem xét kết quả hoạt động vào ngày 10.12.2018.

 

SCHEMEID SCHEMEDESC Code
6263 FC PL UP BIKE SUR EX NEW- 904 904

Thông tin chi tiết sản phẩm: Xem tại đây