Thông báo V/V triển khai chính thức sản phẩm Insurance Express

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin  thông báo chính thức triển khai sản phẩm Insurance Express, với các schemes như sau:

 

SCHEMEID SCHEMEDESC Code
6114 FC PL UP INS EXPRESS- 880 880
6116 FC PL UP INS EXPRESS LIGHT- 881 881

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 25/10/2018.

Ngoài ra, điều chỉnh yêu cầu giấy tờ như sau:

  Hiện tại Thay đổi
Điều kiện “Địa chỉ hiện tại” * Địa chỉ
• Địa chỉ hiện tại được lấy từ địa chỉ liên lạc/hiện tại trong HĐBH hiện tại phải trùng với địa chỉ trong sổ HK.
Địa chỉ hiện tại được lấy như sau:.
• Trong trường hợp, HĐBH không có thông tin địa chỉ hiện tại/liên lạc, lấy địa chỉ từ Biên lai/Xác nhận quá trình đóng phí
(Thông tin lấy độ chính xác ở mức phường/xã/thị trấn)
* Địa chỉ hiện tại phải trùng với địa chỉ trong sổ HK.
Địa chỉ hiện tại được lấy như sau: • Địa chỉ hiện tại được lấy từ địa chỉ liên lạc/hiện tại trong HĐBH.
• Trong trường hợp, HĐBH không có thông tin địa chỉ hiện tại, lấy địa chỉ từ Biên lai/Xác nhận quá trình đóng phí
(Thông tin lấy độ chính xác ở mức phường/xã/thị trấn)
• Nếu Biên lai/ Xác nhận quá trình đóng phí chỉ ghi “địa chỉ” thì có thể hiểu là “địa chỉ hiện tại”