[Thông báo] V/v nhập sai code Sales khi bán sản phẩm qua $Nap khách hàng

Gần đây khi kiểm tra Loan $nap không kéo về hệ thống, Đội Hỗ Trợ Appay nhận thấy việc nhập Mã Người Giới Thiệu khi chạy hồ sơ $NAP của CC sai nhiều, điều này dẫn đến việc:

  • Loan không được FE tính phí => ảnh hưởng đến quyền lợi của các bạn.
  • Nếu code bị nhập nhầm rơi vào code của một bạn direct sales trong nhà DGP thì bạn sales DGP sẽ bị FE phạt => cắt tài khoản chạy $NAP của bạn đó. Điều này rất oan uổng cho các bạn direct sales nhà DGP.

Vì vậy, những trường hợp nào CC nhâp sai code dẫn đến việc sales DGT bị FE cắt tài khoản $nap thì Appay sẽ thực hiện NGỪNG NGHIỆP VỤ POS của bạn CC nhập nhầm.

 

Hình thức xử lý này cũng nằm ngoài ý muốn của BĐH DGP. Nhưng để đảm bảo công bằng cho tất cả các bạn sales của DGT và CC POS nên sẽ áp dụng quy định này từ ngày 25/06/2019. Thông báo về việc tuân thủ không bán $Nap qua giao diện khách hàng dành cho Direct Sales. Anh/chị có thể: Xem tại đây