Thông báo V/v ngừng ký VKTD tại KIK080002 – Bình Dương

Phòng Hỗ Trợ Dự án DGP – MCREDIT xin gởi đến anh/chị  “Ngừng hỗ  trợ tại điểm ký VKTD KIK080002“  

Địa chỉ: Số 34, đường DT746, KP Khánh Thạnh, TT Tân Phước Khánh, H. Tân Uyên, T. Bình Dương như sau:

  •  KIK080002 sẽ hỗ trợ cho KH ký VKTD đến ngày 24/08/2019
  • Từ ngày 26/08/2019, tất cả những trường hợp đã chọn KIK080002 sẽ chuyển sang ký tại HUB080001 tại địa chỉ: Tầng 17, Số 230  Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.
  • Từ hôm nay (21/08/2019): Anh/Chị  vui lòng thông báo cho sale ngừng hướng dẫn KH chọn địa điểm ký VKTD tại KIK080002 để không bị gián đoạn trong quá trình xử lý hồ sơ.