[Thông báo] V/V Ngưng kênh giải ngân T24

Phòng quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo ngưng áp dụng kênh giải ngân T24

Thời gian: từ ngày 27/8/2018 không được tạo app với kênh giải ngân T24, các hợp đồng đã tạo trước đó nhưng còn tồn đọng phải giải quyết trước ngày 30/8/2018 nếu không sẽ bị cancel

Hệ thống: F1 và Pega

Trân trọng thông báo.