Thông báo V/V miễn phí thường niên đối với card Bundle – miễn phí thường niên tới 31/12/2018

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo tiếp tục CTKM “Miễn phí thường niên cho KH mới mở thẻ tín dụng FE Credit” (triển khai từ ngày 01/07/2018 đến 30/09/2018) được gia hạn chương trình ưu đãi này cho tháng 10, 11 và tháng 12 cụ thể như sau:

–       Đối tượng áp dụng: tất cả các khách hàng mới mở thẻ từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018 (tính theo ngày Account Open Date trên hệ thống)

–       Sản phẩm áp dụng: thẻ tín dụng FE Credit Plus+ & Gold bán qua tất cả các kênh

–       Chính sách miễn phí: miễn phí thường niên năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ thu phí thường niên theo biểu phí

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.