Thông báo V/V Khu vực Field visit 10/2018

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông tin về việc mở rộng visit của các tỉnh trong tháng 10/2018 của Field UW như sau

 

A/ Các huyện mới sẽ triển khai :

 

Region City District Expansion Date
Central Tỉnh Bình Thuận Đức Linh Yes 01/10/2018
Central Tỉnh Bình Thuận Tánh Linh Yes 01/10/2018
North Tỉnh Bắc Giang Sơn Động Yes 01/10/2018
North Tỉnh Bắc Kạn Na Rì Yes 01/10/2018
North Tỉnh Bắc Kạn Ngân Sơn Yes 01/10/2018
North Tỉnh Hà Tĩnh Đức Thọ Yes 01/10/2018
North Tỉnh Hoà Bình Yên Thủy Yes 01/10/2018
North Tỉnh Hoà Bình Mai Châu Yes 01/10/2018
North Tỉnh Nghệ An Thanh Chương Yes 01/10/2018
North Tỉnh Phú Thọ Cẩm Khê Yes 01/10/2018
North Tỉnh Phú Thọ Tân Sơn Yes 01/10/2018
North Tỉnh Phú Thọ Yên Lập Yes 01/10/2018
North Tỉnh Quảng Ninh Huyện Bình Liêu Yes 01/10/2018
North Thành phố Hà Nội H Ba Vì Yes 01/10/2018

 

Thời gian triển khai là 01/10/2018

 

 

B/ Vào ngày 28/09/2018 :

Field UW sẽ mỡ rộng visit toàn bộ các huyện sau :

  • Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa
  • Huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai
  • Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai
  • Huyện Dương Minh Châu Tỉnh Tây Ninh

Danh sách chi tiết 63 tỉnh/thành: Xem tại đây