Thông báo v/v áp dụng Phí Thường Niên cho thẻ tín dụng FE Credit

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba (FEC) xin nhắc lại Chương trình “Miễn phí thường niên cho khách hàng mới mở thẻ tín dụng FE Credit” diễn ra từ ngày 02/04/2018 và hết hạn vào ngày 31/12/2018.

 

Theo đó, tất cả những thẻ phát hành kể từ ngày 01/01/2019 trở đi sẽ áp dụng tính phí Thường Niên theo quy định thông thường, cụ thể như sau:

  • Mức phí thường niên: 99.000 VNĐ + Thuế GTGT 9.900 VNĐ
  • Đổi tượng bị thu phí: tất cả các khách hàng mới (ngoại trừ khách hàng thẻ giải ngân D-Card, khách hàng nội bộ và khách hàng là chủ thẻ phụ) từ ngày 01/01/2019 (tính theo ngày Account Open Date trên hệ thống)
  • Thời gian thu phí: Phí thường niên thu tại thời điểm khách hàng sử dụng thẻ
  • Lưu ý: Các nhóm bán hàng vui lòng tư vấn v/v thu phí thường niên để tránh khiếu nại từ khách hàng.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ Sales trong việc đạt kế hoạch số lượng thẻ phát hành, kể từ ngày 01/01/2019, Trung Tâm Kinh Doanh Thẻ sẽ thực hiện “Chương trình hoàn phí thường niên cho khách hàng”. Chi tiết chương trình như sau:

Chủ thẻ có thể dễ dàng được hoàn lại phí thường niên khi đạt tối thiểu 2 triệu VNĐ tổng chi tiêu hoặc rút tiền mặt bằng thẻ FE Credit trong vòng 90 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ. Các khách hàng đạt đủ điều kiện hoàn phí sẽ được cộng 99.000 điểm thưởng, tương đương 99,000 VNĐ.