[Thông báo] Triển khai việc thêm tài liệu bổ sung cho sản phẩm CAT và GOV Employee 1

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông tin về việc bổ sung thêm một vài thông tin về việc triển khai bổ sung chứng từ thẻ bảo hiểm y tế như sau:

  1. Danh sách chi tiết các scheme áp dụng

SCHEMEID           SCHEMEDESC

5468       FC UP PL CAT C PJICO- 306

5469       FC UP PL CAT A PJICO NEW- 608

5470       FC UP PL CAT B PJICO NEW- 610

2976       FC UP PL GOV EMPLOYEE 1 – 479

  1. Màn hình chụp phải đẩy đủ các thông tin như hướng dẫn ở email bên dưới
  2. Phần upload hồ sơ:
  • Đối với hồ sơ sale lên bằng Fesgo/ Web của SG BPO thì Màn hình tra cứu BHXH, Sale đặt tên và upload file vào “ BHXH”. Để DE SGBPO control và xử lý.

=> DE sẽ download màn hình tra cứu và upload lên hệ thống Omidocs, Pega với folder name “Thẻ bảo hiểm xã hội”

  • Đối với hồ sơ lên bằng CPS ( Zapin) sale upload màn hình tra cứu BHXH lên hệ thống  với folder name “Thẻ bảo hiểm xã hội”