[Thông báo] Triển khai việc thêm tài liệu bổ sung cho sản phẩm CAT và GOV Employee 1

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo đã hoàn tất việc hiển thị trên CPS đối với các scheme này. Anh/chị lưu ý chọn đúng các schemes như danh sách bên dưới với trường hợp khách hàng nộp BHXH làm chứng từ thu nhập nha:

Hồ sơ của các khách hàng sẽ được tạo với các scheme sau đây:

SCHEME_ID SCHEME_DESC
6626 FC UP PL CAT A SI-608
6625 FC UP PL CAT B SI- 610
6627 FC UP PL CAT C SI- 306
6631 FC UP PL GOV EMPLOYEE1 SI-479