[Nhắc nhở] Thông báo triển khai thử nghiệm sản phẩm PL NTB POS@W_Chi tiết Scheme ID và tên sản phẩm

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin lưu ý anh/chị với các sản phẩm POS@W, anh/chị vui lòng báo các bạn sales khi lên app chú ý các điểm sau:

 

1/ ACCA form bắt buộc sale phải ghi đầy đủ 2 thông tin: tax code + tên công ty tương ứng với tax code, để bên nhập liệu nhập lên hệ thống Pega ->Nếu ACCA form thiếu 1 trong 2 thông tin: Tax code và tên công ty-> Trả về sale.

 

2/ Nếu tax code + tên công ty trên Pega khi hiển thị không trùng với 2 thông tin trên ACCA form -> Trả về sale.

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.