[Thông báo] triển khai thử nghiệm sản phẩm CD Surrogate – gia hạn tới 31/03/2019

Phòng Đào tạo xin thông báo tiếp tục thử nghiệm sản phẩm PL CD Surrogate. Chi tiết sản phẩm, vui lòng: Xem tại đây.

Thời gian: tới 31/03/2019

Thông tin sản phẩm:

SCHEMEID           SCHEMEDESC

6605       FC PL UP SUR CD B – 910

6603       FC PL UP SUR CD A – 909

Ngoài ra, điều chỉnh yêu cầu giấy tờ như sau (áp dụng từ 19.12.2018 cho các hồ sơ mới log-in và hồ sơ pending trên hệ thống):

Hiện tại Thay đổi (tô đậm)
1. Hóa đơn mua hàng hàng hóa phải có tên đầy đủ của KH, số điện thoại di động, giá hàng hóa (được in sẵn, không viết tay). Tên và số điện thoại của KH phải trùng với thông tin trên phiếu đề nghị vay.

– Trường hợp không có số điện thoại di động hoặc số điện thoại di động khác với phiếu đề nghị vay, địa chỉ của Khách hàng trên Hóa đơn phải trùng với thông tin trên hồ sơ vay (địa chỉ hộ khẩu hoặc địa chỉ tạm trú) (số nhà nếu có, đường, phường/ xã, quận/ huyện).
– Trường hợp Hóa đơn không có họ (chỉ có tên) của Khách hàng, số điện thoại di động HOẶC địa chỉ (số nhà (nếu có), đường, phường/ xã, quận/ huyện) của Khách hàng trên Hóa đơn phải trùng với thông tin trên hồ sơ vay. (địa chỉ hộ khẩu hoặc địa chỉ tạm trú). Tên phải trùng.

1. Hóa đơn mua hàng hàng hóa phải có tên đầy đủ của KH, số điện thoại di động, giá hàng hóa (được in sẵn, không viết tay). Tên và số điện thoại của KH phải trùng với thông tin trên phiếu đề nghị vay.

– Trường hợp không có số điện thoại di động hoặc số điện thoại di động khác với phiếu đề nghị vay, địa chỉ của Khách hàng trên Hóa đơn phải trùng với thông tin trên hồ sơ vay (địa chỉ hộ khẩu hoặc địa chỉ tạm trú) (số nhà (nếu có), đường (nếu có), phường/ xã, quận/ huyện).
– Trường hợp Hóa đơn không có họ (chỉ có tên) của Khách hàng, số điện thoại di động HOẶC địa chỉ (số nhà (nếu có), đường (nếu có), phường/ xã, quận/ huyện) của Khách hàng trên Hóa đơn phải trùng với thông tin trên hồ sơ vay. (địa chỉ hộ khẩu hoặc địa chỉ tạm trú). Tên phải trùng.

 

Anh/Chị vui lòng cập nhật thông tin.

Xin trân trọng thông báo.