[Thông báo] Triển khai áp dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với sản phẩm CAT và GOV EMPLOYEE 1

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba  xin thông báo triển khai áp dụng “Thẻ bảo hiểm y tế và màn hình chụp kết quả bảo hiểm xã hội Việt Nam” đối với sản phẩm CAT và GOV Employee 1:

  • Ngày hiệu lực: Từ ngày 27/08/2018
  • Thông tin sản phẩm: Tại đây 
  • Hướng dẫn tra cứu BHXH: Tại đây