[Thông báo] Thu thập & cập nhật thông tin tại một số sản phẩm PL NTB

Thông báo về việc ghi thêm thông tin “ Năng lực tài chính thay thế” vào ACCA

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/07/2018, căn cứ vào ngày khách hàng ký tên trên ACCA form

2. Nội dung:

–        EVN Products: bill amount (trung bình 3 tháng hoặc 1 tháng với EVN Express)

–        Insurance: phí bảo hiểm theo tháng (nếu KH đóng theo năm thì chia 12, đóng theo quý thì chia 3, đóng theo nửa năm thì chia 6)

–        Bank surrogate: số dư trung bình của 4 tháng gần nhất

–        CF Surrogate: EMI tại tổ chức tài chính khác

–        Bike Surrogate: giá xe theo portal

3. Lưu ý: Các bạn phải ghi thêm các thông tin sau vào ACCA:

–      Đối với Sales team: vui lòng ghi thêm “Chứng minh tài chính thay thế: …………..VND” trong phần số 6 “Năng lực tài chính” trên ACCA form cho tất cả những cases thuộc SURROGATE PRODUCTS.

4. Cách ghi vào form: