[Thông báo] Thử nghiệm sản phẩm Utility Surrogate_DGT

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo triển khai thử nghiệm sản phẩm Utility Surrogate.

 

Thời gian thử nghiệm: từ 06/12/2018 đến 06/03/2019. Tối đa 3,000 khoản vay trong thời gian thử nghiệm.

 

Điều kiện: Áp dụng cho 50% nhân viên kinh doanh có tỉ lệ % Del30@MOB4 tốt nhất. (danh sách nhân viên tháng 12 đủ điều kiện bán sản phẩm như file đính kèm).

 

Danh sách sản phẩm:

SCHEMEID           SCHEMEDESC

7014       FC PL UP UTILITY SUR WT-932

7016       FC PL UP UTILITY SUR CT-933

7018       FC PL UP UTILITY SUR INT-934

Tóm tắt: Sản phẩm này hỗ trợ khoản vay tiền mặt cho Khách hàng đứng tên trên hóa đơn Nước/ Internet/ Truyền hình cáp, giá trị hóa đơn từ 150,000 VND trở lên.

Anh/chị lưu ý xem kỹ file thông tin sản phẩm để nắm rõ thông tin và điều kiện sản phẩm.

Lưu ý:

  • Đọc kĩ “Hướng dẫn nhập thông tin hóa đơn trên ACCA form và PEGA” và “Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn trên trang bill.payoo.vn” để cung cấp/ kiểm tra đầy đủ thông tin yêu cầu.
  • Ghi đầy đủ thông tin giá trị hóa đơn ở mục “Chứng minh tài chính thay thế”, và bên cạnh là mã Khách hàng (mã Khách hàng là mã để kiểm tra trên trang web bill.payoo.vn , có thể có tên khác như “mã danh bạ”…

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.

 

Chi tiết sản phẩm Utility Surrogate: Xem tại đây

Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn trên trang bill.payoo.vn: Xem tại đây

Hướng dẫn nhập thông tin hóa đơn trên ACCA Form: Xem tại đây

Danh sách chạy bán sản phẩm Utility Surrogate: Xem tại đây