Thông báo thời gian thanh toán lương Tháng 12.2018 Kỳ 1

Theo lịch thanh toán của Công ty thì lương tháng 12.2018 kỳ 1 sẽ thanh toán vào ngày 05.01.2019. Tuy nhiên, ngày 05/01 rơi vào ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Ngân hàng và Bp.Tài chính kế toán. Vì vậy Digipay thông báo đến anh/chị kỳ lương này sẽ được thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp: Thứ hai, 07/01/2019.