Thông báo Thời gian EOD tháng 2/2019

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo thời gian EOD tháng 02/2019.

 

Thời gian chốt chứng từ giải ngân:

 

Sản Phẩm Thời gian chốt chứng từ tại CP – 28/02/2019
TW 05:00 PM
CDL 02:00 PM
PL NTB 02:00 PM
PL TOPUP/XSELL 05:00 PM
CRC NTB / CRC E 02:00 PM

 

Hệ thống bán hàng F1/ Pega vẫn hoạt động bình thường.

 

Xin trân trọng thông báo.