Thông báo thời gian EOD tháng 12/2018

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba (FEC) xin thông báo thời gian EOD tháng 12/2018.

 

Thời gian chốt chứng từ giải ngân:

 

Sản Phẩm Thời gian chốt DOV – 31/12/2018
TW 05:00 PM
CDL 03:00 PM
PL NTB 03:00 PM
PL TOPUP/XSELL 03:00 PM
CRC NTB / CRC E 03:00 PM

 

Hệ thống bán hàng F1/ Pega vẫn hoạt động bình thường.

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.