Thông báo thời gian EOD tháng 10/2018

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo về thời gian EOD tháng 10/2018.

Thời gian chốt chứng từ giải ngân:

 

Sản Phẩm Thời gian chốt DOV – 31/10/2018
TW 05:00 PM
CDL 02:00 PM
PL NTB 05:00 PM
PL TOPUP/XSELL 05:00 PM
CRC NTB / CRC E 02:00 PM

 

Hệ thống bán hàng F1/ Pega vẫn hoạt động bình thường.