[Thông báo] Thay đổi tỷ trọng nghiệp vụ POS trên Appay

(Nếu các bạn không xem được, vui lòng truy cập vào đường dẫn sau: https://goo.gl/4ioxBg)