[Thông báo] Thay đổi mã code đại điện bán hàng – Sản phẩm MCredit

(Nếu các bạn không xem được, vui lòng truy cập vào đường dẫn: https://goo.gl/fkQAqu )