[Thông báo] Thay đổi điều kiện order mới cho Đại lý bán sỉ BHTNDSBB

Nhằm hỗ trợ Đại Lý BH được order lần tiếp theo nhanh hơn, Digipay xin thông báo việc thay đổi điều kiện order mới cho mô hình bán sỉ bảo hiểm BSH như sau:

Điều kiện mới: Đại lý được order thêm quyển mới khi thỏa đủ 3 điều kiện sau:

  • Đang giữ không quá 5 quyển
  • Không tồn tại công nợ
  • Các cùi đã gửi trả phải được:
    • DE đối soát và đánh dấu “đã nhận”
    • Hoặc các bên vận chuyển (247 hoặc Bưu Điện) xác nhận “đang vận chuyển”. Theo đó, Sup/ Đại Lý chỉ cần làm đúng thủ tục nhấn thu hồi quyểnnhập đúng mã vận đơn là trong vòng 30 phút hệ thống sẽ chuyển trạng thái “đang vận chuyển” để thỏa điều kiện này.

Ngày áp dụng: 24/02/2020.

Chi tiết hướng dẫn Oder, Thanh toán công nợ, Gửi cùi bảo hiểm trên Appay dành cho giao diện đại lý vui lòng: Xem tại đây