[Thông báo] Hỗ trợ hồ sơ khách hàng chậm

APPAY xin thông báo kể từ ngày 18.06.2018, các vấn đề cần hỗ trợ liên quan đến hồ sơ khách hàng sẽ chậm hơn bình thường vì hệ thống quản lý thông tin hồ sơ của đối tác FE Credit bị tạm ngừng sử dụng.

Việc này có thể ảnh hưởng đến quá trình hoạt động nghiệp vụ, APPAY mong người dùng thông cảm vì sự bất tiện này.