Thông báo tạm ngưng lên hồ sơ sản phẩm POS@WORK

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo TẠM NGƯNG triển khai các scheme sản phẩm PL NTB POS@W bên dưới, thông tin các schemes tạm ngưng như sau:

 

SCHEME_ID SCHEME_DESCRIPTION
7051 FC PL UP P@W REG – 907
7021 FC PL UP P@W PRE – 908
7052 FC PL UP P@W LITE- 906

 

Trong thời gian chờ xác nhận với các bộ phận liên quan, Anh/chị vui lòng không lên hồ sơ đối với các schemes trên.

 

Lưu ý: Scheme PL NTB POS@W EXPRESS – 947 vẫn có thể lên hồ sơ bình thường.

 

SCHEME_ID SCHEME_DESCRIPTION Thời gian kết thúc thử nghiệm
7072 FC PL UP P@W Express-947 17.04.2019

(maximum 10,000 loans)

 

Những hồ sơ đang pending sẽ được processed theo quy trình bình thường sau khi có thông báo tiếp tục triển khai.

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.