[Thông báo] tạm ngưng kênh giải ngân qua tài khoản của khách hàng – Bank Account Transfer

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo tạm ngừng kênh giải ngân qua tài khoản của khách hàng – Bank Account Transfer

Hệ thống áp dụng: Pega

Sản phẩm áp dụng: bao gồm các sản phẩm PL trên hệ thống Pega

Thời gian: từ ngày 8/9/2018

Nội dung:

Để nâng cao chất lượng của kênh giải ngân qua tài khoản khách hàng – Bank Account Transfer ( ví dụ như: giải ngân ngay sau khi hđ được duyệt, giảm thông tin chi nhánh ngân hàng, kiểm tra xác thực tài khoản ngay khi nhập app), hệ thống cần thời gian để xử lý hết các hợp đồng cũ trước khi chuyển qua kiểu giải ngân mới.

Do đó, sẽ tạm ngưng việc chọn kênh giải ngân này, cụ thể như sau:

– Ngày 6/9/2018 và ngày 7/9/2018: vẫn lên app bình thường với các hồ sơ chọn kênh giải ngân qua tài khoản khách hàng

– Từ ngày 8/9/2018:

+ Không lên hồ sơ với các app chọn kênh giải ngân qua tài khoản khách hàng. Sales phải chọn 1 trong 2 kênh giải ngân còn lại là BIDV hoặc VN Post

+ Nếu như ACCA các bạn đã lỡ viết chọn kênh giải ngân qua tài khoản khách hàng thì các bạn có thể chỉnh lại thông tin, chọn lại kênh giải ngân khác ( như ví dụ đính kèm). Tuy nhiên, các bạn Sale hạn chế việc này . Tới ngày 12/9/2018 không chấp nhận việc sửa thông tin này nữa.

+ Với các hồ sơ chọn kênh giải ngân qua tài khoản khách hàng, các bạn phải xử lý, bổ sung giấy tờ ( nếu có) để hoàn thành xong các app này tới ngày 13/9/2018. Nếu không, hồ sơ sẽ bị cancel, nếu khách hàng vẫn tiếp tục vay thì sales lên app mới

Khi nào chạy lại kênh giải ngân này Phòng Quản lý Bên Thứ Ba sẽ thông tin đến Ann/chị.