[Thông báo] Tạm ngưng kênh giải ngân qua tài khoản của khách hàng – Bank Account Transfer

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo hiện tại vì số lượng hồ sơ đang pending cho kênh giải ngân Bank Account Transfer cũ còn khá nhiều, do đó, sẽ tiếp tục ngưng việc lên app mới với kênh giải ngân Bank Account Transfer

Thời gian: đến hết ngày 18/09/2019

Anh/chị thông báo lại cho các bạn sales bổ sung thông tin sớm để có thể xử lý cho xong các hợp đồng đang còn tồn đọng. Sau khi chuyển hình thức giải ngân mới, các hồ sơ đó sẽ không thể xử lý tiếp được nữa mà sẽ phải hủy để lên lại.