Thông báo tạm dừng dự án Easy Credit trên Appay

Để tối ưu hóa quy trình bán hàng sản phẩm Easy Credit, Appay xin thông báo kể từ ngày 15/10/2020 sẽ tạm dừng lên hồ sơ dự án sản phẩm. Tuy nhiên đối với hồ sơ đang xử lý trên Appay, sales tiếp tục theo dõi cho đến khi hoàn tất đến hết tháng 10/2020

Appay sẽ thông báo khi dự án được mở trở lại nhé !

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin !