[Thông báo] Số tay nhân viên kinh doanh

Trung tâm Nhân Sự gửi đến các bạn “Sổ tay nhân viên kinh doanh”, một công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động bán hàng của các bạn tại Digipay.

Các bạn truy cập vào đường link sau để tải và xem “Sổ tay nhân viên kinh doanh” nhé: https://goo.gl/Rnc1QF

“Sổ tay nhân viên kinh doanh” đồng thời sẽ được thông báo tự động trên Appay và đính kèm cùng với email gửi hợp đồng tự động dành cho các bạn nhân viên khi được cấp code thành công.

Anh/chị quản lý vui lòng truyền thông cho các bạn nhân viên mới vào email để xem và lưu trữ nhé.

Sổ tay nhân viên bao gồm những nội dung chính sau:

  1. Tổng quan về công ty
  2. Chính sách nhân sự
  3. Quy trình làm việc nội bộ
  4. Các hệ thống và phần mềm phục vụ công việc cần biết
  5. Câu hỏi thường gặp